pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

proč vrstvy (u sítí)? • vyhovuje to povaze řešeného problému: – je zapotřebí řešit dílčí úkoly, které odpovídají různým úrovním abstrakce • jsou různě detailní – např. přenos bitů vs. celých bloků • princip: – stejná úroveň abstrakce = stejná vrstva • neboli: úkoly na stejné úrovni abstrakce seřeší v rámci stejné vrstvy • řešení: – dekompozice se provede po hierarchicky uspořádaných vrstvách • je to modulární – každou vrstvu lze řešit samostatně • odděleně od řešení jiné vrstvy – stejná vrstva může fungovat různými způsoby • např. dle přenosového média • důsledek: – vyšší vrstvy nemusí měnit své fungování v závislosti na tom, jak fungují nižší vrstvy • nižší vrstvy mohou v různých částech sítě fungovat různě, zatímco vyšší vrstvy mohou být všude stejné