pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

filosofie TCP/IP • obecně: – preference nespojovaného způsobu přenosu • protože ten se lépe vyrovnává s výpadky sítě či změnami v topologii – preference nespolehlivého přenosu • protože ne každá aplikace/služba potřebuje spolehlivost – například pro multimediální aplikace je důležitější pravidelnost a včasnost doručování jejich dat • zajišťování spolehlivosti zdržuje a zavádí nepravidelnost (když se přenos opakuje) • protože ne každé aplikaci vyhovuje stejná míra spolehlivosti         – spolehlivost není absolutní (ano/ne), ale vždy jen relativní (některé chyby jsou odhaleny a napraveny, jiné nikoli) • některé aplikace mohou mít vyšší požadavky na míru spolehlivosti, než je ta společná • protože spolehlivost se snáze (levněji) zajistí v koncových uzlech, než v přenosové síti – zabudovat potřebnou inteligenci do koncových uzlů je jednodušší a levnější • jsou to „univerzální“ počítače, mají levnější HW i levnější tvorbu/úpravy SW – různé koncové uzly i různé aplikace si mohou zajistit různou míru spolehlivosti – preference principu best effort (oproti podpoře  QoS) • protože to vede na podstatně jednodušší, efektivnější (i levnější) implementaci – se všemi přenášenými daty je nakládáno stejně, nerozlišují se různá data