pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

prezentační vrstva (L6) • další úkol prezentační vrstvy: – převést data do takové podoby, aby se dala přenést • v čem je problém? – data, určená k přenosu (datové struktury) mohou být vícerozměrné • například vícerozměrná pole,  struktury provázané pointry …… – přenosový kanál je pouze jednorozměrný • přenáší pouze lineární data (lineární posloupnosti bitů) • důsledek – data, určená k přenosu, musí být převedena do tvaru, který je vhodný pro přenos • možnosti řešení: – „specifické“ • řešení v rámci jedné aplikace (protokolu), která si vše vyřeší tak, jak považuje za vhodné – nelze jej ale použít univerzálně, pro jiné aplikace/protokoly – univerzální: • pomocí vhodného jazyka (např. ASN.1) je popsána obecná struktura dat – jejich význam – abstraktní syntaxe (abstract syntax) • pomocí vhodného kódování (např. BER, Basic Encoding Rules) je vytvořen přenosový (serializovaný) tvar dat, určených k přenosu – přenosová syntaxe (transfer syntax)