pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

prezentační vrstva (L6) • nižší vrstvy (L1 až L5) přenáší data „tak jak jsou“, beze změny – usilují o to, aby nedošlo ke změně ani v jediném bitu • to ale nemusí být správné a žádoucí ! – různé strany mohou „rozumět“ stejným datům různě ! • na různých platformách mohou stejná data „vypadat“ různě – mohou se lišit svou hodnotou, strukturou …… • příklady odlišností: – kódování  textu • jednotlivé znaky lze kódovat např. vASCII, EBCDIC, UTF-8, UTF-16 atd. – pořadí bytů • ve vícebytových položkách může být pořadí jednotlivých bytů různé – formáty čísel • v pevné i pohyblivé řádové čárce – různé velikosti mantisy a exponentů, různé základy, …. – datové struktury • pole, záznamy, fronty atd. …. – dají se konvertovat • struktury provázané pointry – pointry nelze konvertovat • adresové prostory příjemce a odesilatele mohou být různé – ……