pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

relační vrstva (L5) • původní představa: – má zajišťovat „vedení relací“ • navazování, vedení a ukončování relací mezi aplikacemi (aplikačními entitami) – vedení jedné relace pomocí více transportních spojení • bonding, bundling: „sloučení“ více transportních spojení, s cílem dosažení vyšší přenosové kapacity, • zajištění kontinuity: pokračování relace po výpadku transportního spojení, navázáním nového transportního spojení – vedení více relací pomocí jednoho transportního spojení • více po sobě jdoucích relací je  vedeno po jednom transportním spojení • snaha minimalizovat počet navázaných transportních spojení - ve veřejných datových sítích se za každé navázání spojení platí • multiplexing: více různých relací vedeno souběžně po jednom transportním spojení • přenos jednotlivých částí (dat) v rámci probíhající relace – například ve smyslu toho, jak dnes v TCP/IP funguje RPC (Remote Procedure Call) • komunikace je ve skutečnosti asynchronní, má charakter odesílání zpráv ačekání na odpovědi • RPC fakticky mění komunikaci na synchronní: má charakter volání procedury • bez asynchronního čekání, s transformací parametrů atd.