pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

další úkol transportní vrstvy (L4) • nižší vrstvy (fyzická, linková, síťová): – chápou uzly sítě vždy jako celek • nijak ho nedělí – jejich adresy identifikují uzel jako celek • přesněji: identifikují rozhraní k uzlu – jde o adresu síťové karty …. – příklad: • ethernetová adresa (L2), IP adresa (L3) • neumožňují rozlišit různé entity v rámci uzlu – rozlišují pouze různá rozhraní • transportní vrstva (L4): – již rozlišuje jednotlivé entity v rámci uzlu • jak v roli odesilatelů dat, tak i v roli příjemců dat – její adresy (transportní adresy) jsou relativní • mají smysl jen v rámci daného uzlu • v TCP/IP: tzv. čísla portů – transportní adresy musí být „všude stejné“ • nezávislé na implementaci konkrétního uzlu – transportní adresy musí být „apriorní“ • nesmí být závislé na „momentálním vývoji“,