pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

transportní vrstva (L4) • je to „přizpůsobovací“ vrstva: – přizpůsobuje představy vyšších vrstev možnostem nižších vrstev • například pokud jde o: – spojovaný či nespojovaný způsob přenosu – spolehlivý či nespolehlivý způsob přenosu – styl best effort  nebo podpora QoS – ……. • vyskytuje se pouze v koncových uzlech – nikoli v mezilehlých (vnitřních) uzlech sítě • tedy: ve směrovačích • zajišťuje vzájemnou komunikaci koncových uzlů – tzv. end-to-end komunikaci • kterou směrovače „nevidí“ – protože nemají transportní vrstvu