pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

proč vrstvy? • implementovat funkční síť je hodně složité a náročné – je to stejná situace, jako při řešení velkých SW celků • jde o jeden velký problém, který se vyplatí dekomponovat – rozdělit na menší části, které je možné řešit samostatně • podmínka: – musí se přesně (a vhodně) specifikovat rozhraní mezi vrstvami • aby se každá vrstva dala řešit (navrhnout aimplementovat) samostatně – jako samostatný úkol • aby řešení jedné vrstvy nebylo závislé na řešení jiné vrstvy – výhoda, přínos: • jednotlivé vrstvy se dají řešit alternativně – mohou existovat různé způsoby řešení téže vrstvy • musí se vyřešit otázky jako: – kolik má být vrstev – co má která vrstva dělat – jak mají vrstvy spolupracovat • vertikálně (v rámci uzlu) • horizontálně (mezi uzly) – …..