pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

představa fungování L2 a L3 • odesílající uzel: – vloží data do síťového paketu,  ten vloží do linkového rámce a odešle • směrovač: – přijme linkový rámec, „vybalí“ síťový paket, rozhodne o dalším směru přenosu paketu, vloží paket do (nového) linkového rámce a odešle jej zvoleným směrem