pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

síťová vrstva (L3) • hlavní úkol síťové vrstvy: – dopravovat bloky dat (pakety) od jejich zdroje až k jejich cíli • i přes mezilehlé uzly / celé sítě – zahrnuje: • směrování (routing) – v užším slova smyslu: rozhodování o cestě / směru dalšího přenosu • cílené předávání (forwarding) – samotná manipulace s jednotlivými pakety („předání dál“ ve zvoleném směru) • obě tyto funkce mohou být realizovány společně, v zařízení zvaném směrovač (router) – ale mohou být také oddělené • směrování (rozhodování) může být řešeno centrálně, distribuovaný je pouze forwarding • algoritmy směrování mohou být: – statické nebo dynamické • podle toho, zda reagují na změny v soustavě vzájemně propojených sítí – izolované • pokud se každý směrovač rozhoduje jen podle sebe, nespolupracuje s ostatními směrovači – distribuované         • pokud jednotlivé směrovače vzájemně spolupracují na hledání nejlepších cest – hierarchické • pokud je celá soustava sítí rozdělena na oblasti, které si směrování řeší samostatně