pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

linková (L2) vs. síťová (L3) vrstva • představa linkové (L2) vrstvy: – všechny koncové uzly (v dané síti) jsou propojeny stylem „každý s každým“ – „vidí“ vždy jen danou síť • a nevidí její okolí / další sítě • proto: – linková vrstva neřeší hledání cesty • přenáší data mezi dvěma uzly, které majímezi sebou přímé spojení • představa síťové (L3) vrstvy: – uvědomuje si existenci více sítí i způsob jejich propojení • zná topologii internetu – (jakékoli) soustavy vzájemně propojených sítí • neřeší topologii uvnitř jednotlivých sítí – hledá (nejvhodnější) cestu z výchozí sítě do cílové sítě • tzv. směrování (routing)