pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

linková vrstva (L2) • hlavní úkol: přenos celých bloků dat – označovaných jako linkové rámce  (anglicky: frames) • k tomu využívá služby fyzické vrstvy (odešli bit, přijmi bit) • to vyžaduje: – korektně rozpoznat začátek a konec rámce: tzv. framing • česky: synchronizace na úrovni rámců • lze řešit znakově, bitově či bytově orientovanými linkovými protokoly • další úkol: řízení přístupu – jen tam, kde je použito sdílené přenosové médium • více uzlů chce odesílat po jednom společném (sdíleném) médiu, ale skutečně činit tak může jen jeden • přístupová metoda: konkrétní způsob řízení přístupu – například na bázi soutěže • právo vysílat získá vítěz – původní RM ISO/OSI na tento úkol nepamatoval • musí být řešen nad vrstvou fyzickou – protože sám využívá přenosu jednotlivých bitů • musí být vyřešen pod linkovou vrstvou – protože pro přenos celých bloků již musí mít odesilatel právo přístupu – možné řešení: • přidat další (8.) vrstvu • rozdělit linkovou vrstvu na 2podvrstvy