pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

sedm vrstev ISO/OSI • autoři ISO/OSI se dost dlouho přeli o počet vrstev • kritéria pro volbu vrstev: – činnosti na stejném stupni abstrakce mají patřit do stejné vrstvy – odlišné funkce by měly patřit do odlišných vrstev – aby bylo možné převzít již existující standardy • zejména standard X.25 pro veřejné datové sítě (L1-L3) – aby datové toky mezi vrstvami byly co nejmenší – aby vrstvy byly rovnoměrně vytíženy –  .... • nakonec zvítězil návrh na 7 vrstev • dnes se 7 vrstev zdá být zbytečně mnoho – např. rodina protokolů TCP/IP má jen 4 vrstvy – některé vrstvy ISO/OSI jsou "málo vytížené" • např. vrstva relační (L6) a prezentační (L7) – jedna vrstva ISO/OSI (linková, L2) je naopak "přetížená" arozpadla se na dvě podvrstvy • podvrstvu LLC a podvrstvu MAC