pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

filosofie RM ISO/OSI • vznikl ve světě spojů – je příliš prodchnut „světonázorem“ lidí od spojů, ale měl sloužit „lidem od počítačů“ – vzniká „od zeleného stolu“, nerespektuje požadavky a realitu běžné praxe • nejprve se „u zeleného stolu“ sepisuje, co všechno by měl nový standard zahrnovat – pak se standard vydá jako závazný • a teprve pak se řeší, zda je možné standard implementovat – je příliš složitý, těžkopádný a obtížně implementovatelný • je příliš maximalistický • chce nejprve všechno – a pak musí redukovat • hledat takovou podmnožinu, která by byla reálně implementovatelná • preference: – jednoznačně upřednostňuje spolehlivé aspojované přenosové služby • motivováno „světonázorem“ lidí od spojů – „kdo by si kupoval nespolehlivou přenosovou službu?“ – některé činnosti (funkce) zbytečně opakuje na každé vrstvě • například zajištění spolehlivosti, které chce na více vrstvách současně – počítá spíše s rozlehlými sítěmi než se sítěmi lokálními • autoři předpokládali propojení uzlů výhradně pomocí dvoubodových spojení • linková vrstva původně neřešila sdílený přístup ke sdílenému médiu – důsledek: došlo k rozdvojení linkové vrstvy na dvě podvrstvy