pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

mobilní sítě 2. generace • jsou již digitální: – obecně: přenáší proud dat (o určité přenosové rychlosti) • přenášená data mohou představovat zdigitalizovaný lidský hlas (hovor) – pak jde o hlasovou službu • vyžadují vhodný kodek pro převod analogového hlasu na digitální data • přenášená data mohou představovat „uživatelem dodaná“ data – pak jde o datovou službu (službu přenosu dat) – po jenom frekvenčním kanálu mohou přenášet více hovorů současně • technologie GSM: pomocí techniky časového multiplexu (TDM) – kdy se jeden kanál rozdělí v čase na 8 časových slotů (timeslotů) • technologie CDMA: pomocí techniky kódového multiplexu může několik přenosů využívat stejný frekvenční kanál – příjemce dokáže jednotlivé přenosy oddělit