pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

využití frekvencí, FDD a TDD • mobilní sítě využívají (ve své přístupové síti) licenční části spektra – tj.  s ochranou proti rušení jinými přenosy • důsledek – operátor musí nejprve získat určitý příděl frekvencí • s odpovídající licencí (dnes v ČR: s individuálním oprávněním) • otázky: – jde o souvislý blok frekvencí, nebo o jednotlivé frekvenční kanály? • pokud jde o větší blok, musí si jej operátor sám „naporcovat“ na jednotlivé kanály – šířka kanálů musí odpovídat použité technologii (NMT, GSM, ….) • řeší se na principu frekvenčního multiplexu – jak je řešen přenos v obou směrech? • jsou pro různé směry využívány různé frekvence? – pak jde o tzv. frekvenční duplex (FDD) • jsou pro různé směry využívány stejné frekvence (se „střídáním“ v čase)? – pak jde o tzv. časový duplex (TDD)