pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

přístupová síť e-UTRAN • připomenutí: – GSM, přístupová síť GERAN: rádiová část pracuje s úzkými frekv. kanály (200 kHz) • takovýchto kanálů je „hodně“ a musí se střídat – sousední buňky musí používat různé frekvenční kanály • každý kanál je dělen na principu časového multiplexu / TDM (na 8 časových  slotů) – UMTS, přístupová síť UTRAN: pracuje s podstatně širšími kanály / carriers (5 MHz) • kterých je „málo“ (dle licence, v ČR má každý  operátor 4), a nemusí se střídat – sousední buňky mohou používat  stejné frekvenční kanály • W-CDMA: celý kanál je sdílen  - využívá jej více přenosů, které probíhají současně – jsou odděleny pomocí kódového  multiplexu (viz W-CDMA) – LTE, přístup. síť e-UTRAN: snaží se pracovat s jediným, co možná nejširším kanálem • sousední buňky používají stejné frekvenční kanály • jediný frekvenční kanál je využíván pro více (datových) přenosů současně • na downlinku: je použita technika OFDMA (Orthogonal FDMA), místo WCDMA u 3G/UMTS – celý frekvenční kanál přenáší více (užších) nosných • každá nosná přenáší jen část některého přenosu • na uplinku:  je použita technika SC-FDMA (Single Carrier FDMA) – celý frekvenční kanál přenáší menší počet (širších) nosných • každá nosná přenáší jeden (celý) přenos