pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

EPS, EPC a e-UTRAN • připomenutí: – LTE již funguje výhradně na principu přepojování paketů, a to na bázi protokolu IP • důsledek: – mění se i architektura LTE sítě – EPC: Evolved Packet Core • označení pro páteřní část (core) LTE sítě • je již jen „paketová“ (proto: Packet Core) – funguje již jen na IP • nemá „nativní“ hlas (na principu přepojování okruhů) • zahrnuje následující (hlavní) uzly – MME (Mobility Management Entity) • obdoba registru VLR, „spravuje mobilitu“ – HSS (Home Subscriber Server) • obdoba HLR, s údaji o uživatelích – S-GW (Serving Gateway) • obdoba SGSN („přepínač“ pro data) – PDN-GW (Packet Data Network GW) • brána pro napojení do dalších sítí – E-UTRAN: Evolved Universal Terrestrial Access Network • označení pro přístupovou část LTE sítě • má jen 1 typ uzlu (základnové stanice) : – eNode B (eNB): Evolved Node B • jsou napojeny přímo na EPC • mohou být propojeny i mezi sebou • každý eNB obsluhuje několik buněk/sektorů