pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

frekvence pro UMTS • UMTS může fungovat 2 různými způsoby: – jako FDD-UMTS: pro přenosy v různých směrech používá frekvenční duplex (FDD) • tj. různé frekvenční kanály - vyžaduje tzv. párové pásmo (dvě „sady“ frekvencí¨) – dnes převažuje: když se řekne UMTS, jde o tuto variantu (FDD-UMTS) – jak TDD-UMTS: pro přenosy v různých směrech používá časový duplex (TDD) • tj. stejný frekvenční kanál – vystačí s tzv. nepárovým pásmem – v ČR provozoval T-Mobile, od  19.10.2005 do 31.5.2012, s rychlostí 2 Mbit/s • pod obchodním názvem Internet 4G • mobilní operátoři potřebují pro své UMTS sítě příděl vhodných frekvencí – pro UMTS se používá (především) pásmo 2,1 GHz – v ČR byly 2 licence vydraženy v roce 2001 (Eurotel a T-Mobile) • třetí licenci získal v roce 2005 Oskar (Vodafone)