pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

UMTS vs. GSM • UMTS přináší některé významné změny oproti GSM – celkové zaměření: • GSM: primární je hlas, ale data jsou podporována také • UMTS (a 3G obecně): primární jsou data, ale hlas je podporován také – primární je přepojování paketů (pro přenos dat), ale současně funguje i přepojování okruhů (pro hlas) – hospodaření s frekvencemi: • GSM: pracuje s „úzkými“ frekvenčními kanály (200 kHz) – jednotlivé kanály jsou „děleny“ mezi jednotlivé hovory na principu čas. multiplexu (TDMA) • viz 8 časových slotů (time slot-ů) •pro rychlejší datové přenosy je využíváno více časových slotů současně – sousední buňky používají různé frekvenční kanály • pro eliminaci vzájemného rušení • UMTS: pracuje s “širokými“ frekvenčními kanály (5 MHz) – kvůli datovým přenosům (dosahování co nejvyšších přenosových rychlostí) • obecně: čím větší šířka pásma je k dispozici, tím vyšších rychlostí lze dosahovat – jednotlivé přenosy (dat i hovorů) jsou „odděleny“ pomocí kódového multiplexu (CDMA) • jelikož jde o relativně „široké“ frekvenční kanály, hovoří se o „širokopásmovém“ CDMA (W-CDMA) • důsledek: sousední buňky nemusí používat různé frekvence (odliší se kódováním)