pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

EDGE • EDGE: Enhanced Data Rate for GSM Evolution – jde o další vylepšení přenosů dat v GSM sítích • vylepšuje jak přenosy na principu přepojování okruhů, tj. HSCSD – pak jde o Enhanced HSCSD, EHSCSD • tak i přenosy na principu přepojování paketů, tj. GPRS – pak jde o Enhanced GPRS, EGPRS • ale: – když se dnes řekne EDGE, myslí se tím EGPRS (Enhanced GRPS) • neboli: jen vylepšené GPRS (nikoli již vylepšené HSCSD) • v čem spočívá vylepšení? – hlavně: ve vyšší přenosové rychlosti, dosahované díky změně rádiových přenosů • GPRS: s jedním časovým slotem (timeslot-em) dosahuje max. 21,4 kbit/s (při CS4) – používá 2-stavovou fázovou modulaci (1 změna = 1 bit) • EDGE: s jedním časovým slotem dosahuje až 59,2 kbit/s (s více timesloty pak Nx více) – díky dokonalejšímu kódování: používá  8-stavovou fázovou modulaci (tj. 1 změna = 3 bity) – má celkem 9 kódovacích schémat • 4 schémata z GPRS (s 2-stavovou modulací), 5 nových kódovacích schémat s 8-stavovou modulací) – vyžaduje upgrade rádiové části základnových stanic • je nutný upgrade transceiverů v každém sektoru základnové stanice