pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

využití frekvencí • chtějí-li spolu (bezdrátově) komunikovat dvě strany, potřebují ktomuvhodný frekvenční kanál – problém: frekvencí je málo,  komunikujících strannaopakhodně (čímdáltím více) • navíc: různé dvojice komunikujících stran potřebují různé frekvenční kanály – aby se nerušily, pokud jsou vzájemně v dosahu • řešením je opakované využití frekvenčních kanálů (frequency reuse) • nejčastěji: na buňkovém principu (cellular principle): – plocha, která má být pokryta, je rozdělena na buňky • v různých buňkách se používají různé frekvenční kanály – ale: není jich dost, proto se mohou opakovat  v nesousedních buňkách • v mobilních sítích se jednotlivé buňky dělí ještě na 2 až 3 sektory • v každé buňce je umístěna základnová stanice (base station)