pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

třídy GPRS, kódovací schémata • připomenutí: – GPRS funguje na principu přepojování paketů, stylem best effort • pokud potřebuje něco přenést, využije tolik časových slotů (timeslotů), kolik jich od sítě dostane – ale: • ještě záleží na schopnostech koncového zařízení – kolik časových slotů dokáže využít současně • to vyjadřuje tzv. třída GPRS • kódovací schémata – u CSD/HSCSD byla jen jedna varianta velikosti režijních a „užitečných“ dat • 13 kbit/s „užitečných“ dat • 11+9,8 = 20,8 kbit/s režijních dat – u GPRS existují 4 varianty • tzv. kódovací schémata (CS, Coding Scheme) – mezi kterými si podle aktuálních podmínek přenosu volí obě strany (MS a BTS) automaticky – v závislosti na volbě kód. schématu jsou data přenášena různými rychlostmi