pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

PDP kontext, attach, detach • GPRS umožňuje přenos IP paketů (skrze GSM síť) mezi 2 body – například mezi 2 mobilními stanicemi (MS) • mobilními telefony, GSM modemy, ……. • nejčastěji: jde o připojení MS k Internetu (ev. do jiné datové sítě) – jedním bodem je mobilní stanice (MS) • musí mít přidělenu IP adresu ……. – druhým bodem je „přístupový bod“ • APN: Access Point Name – operátor GSM sítě může nabízet více bodů APN • s různými vlastnostmi/parametry/cenou atd. • připomenutí: – GSM síť s GPRS se chová jako IP síť • přenáší IP pakety (datagramy) – koncové uzly od ní potřebují získat určité konfigurační údaje: tzv. PDP kontext • zahrnující IP adresu (ve vazbě na IMSI a IMEI, resp. dočasné P-TMSI ) – k přidělení PDP kontextu dochází v rámci operace GPRS Attach • tím se MS stává dostupné skrze GSM/GPRS síť (na přidělené IP adrese) – a je dostupné po celou dobu, kdy má přidělen PDP kontext – k odhlášení (vrácení PDP kontextu) dochází v rámci operace GPRS Detach