pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

GPRS • GPRS: General Packet Radio Service – je řešením pro přenos dat v sítích GSM na principu přepojování paketů • umožňuje trvalé připojení uživatele,  přenáší IP pakety (datagramy) – vyžaduje „zdvojení“ páteřních částí sítě GSM, nově přidává: • uzel SGSN (Serving GPRS Support Node) – obdoba mobilní ústředny, ale pro data • uzel GGSN (Gateway GPRS Support Node) – brána do jiných datových sítí • registr GR (GPRS Register) – pro údaje spojení s GPRS – GPRS přenosům jsou přidělovány timesloty podle potřeby • když je co k přenesení • může být přiděleno i více timeslotů současně – kolik jich síť dokáže uvolnit – kolik jich mobil dokáže využít • jde o fungování na principu besteffort – přenosová kapacita není garantována !!!