pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

paketové přenosy v GSM sítích • problém: – CSD i HSCSD fungují na principu přepojování okruhů • trvale „obsazují“ zdroje mobilní sítě: CSD se chová jako 1 hovor, HSCSD jako N hovorů – není to vhodné pro dlouhá připojení – např. k Internetu • mobilní sítě nejsou dimenzovány na velké počty dlouhých hovorů – např. v délce několik hodin – navíc uživatelé by se nedoplatili – zpoplatněna je každá minuta • zdroje mobilní sítě (timeslot-y atd.) jsou čerpány  i v době, kdy se nic nepřenáší – protože okruh je vyhrazen (a zpoplatněn) bez ohledu na to, zda je skutečně využíván • řešení: – zavést do mobilní sítě podporu datových přenosů na principu přepojování paketů • tak, aby zdroje mobilní sítě (timesloty) byly čerpány jen tehdy,  kdy se nějaká data skutečně přenáší (a jinak ne) – pak je možné zpoplatnit uživatele podle objemu přenesených dat, místo podle času – pak: mobilní síť může nabízet trvalé připojení • už jí nebude vadit velký počet (neaktivních) uživatelů – kteří aktuálně nic nepřenáší, a tedy nespotřebovávají žádné zdroje mobilní sítě • důležité: – celá páteřní síť GSM sítě (mob. ústředny, ….) funguje na principu přepojování okruhů • je nutné přidat do GSM „paralelní“ páteřní část, fungující na principu přepojování paketů !!!!