pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

přenos hovoru v sítích GSM • GSM je digitální síť – hlas je přenášen v digitální formě • obecný postup: – hlas je snímán 8000x za sekundu • stejně jako u PCM – každý vzorek je vyjádřen pomocí 13 bitů • celkově 8000 x 13 = 104 kbit/s – je aplikována komprese RPE/LTP – Regular Pulse Excitation/Long Term Prediction • sníží datový tok ze 104 kbit/s na 13kbit/s • následuje: – přidání zabezpečovacích údajů • pro detekci a korekci chyb během rádiových přenosů: + 9,8 kbit/s – výsledkem je datový tok 22,8 kbit/s – přidání režijních dat • pro zajištění funkcí GSM sítí: + 11 kbit/s – výsledkem je datový tok 33,8 kbit/s • 1 časový slot (timeslot) v GSM – „pojme“ právě rychlost 33,8 kbit/s • jde o „hrubou“ rychlost, včetně veškeré režie – celý frekvenční kanál „pojme“ 8x 33,8 kbit/s