pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

přihlašování do GSM sítě • když operátor získá nového zákazníka: – přidělí mu registrační číslo • MSIN, stane se součástí IMSI • uloží se na SIM kartu – přidělí mu telefonní číslo • MSISDN, např. 420 776 123 456 • uloží se v HLR, spolu s IMSI • když se mobil (MS) přihlašuje do sítě: – předá síti: • IMEI: identifikuje zařízení • IMSI: identifikuje uživatele – EIR (Equipment Identity  Register) • zkontroluje IMEI se svými black/white/grey listy – zda je zařízení OK – HLR (Home Location Register) • podle IMSI si zjistí MSISDN • zapamatuje si polohu MS • předá údaje do VLR – AUC (Authentication Center) • vyšle do MS náhodné číslo – MS jej transformuje pomocí klíče na SIM kartě • MS vrátí výsledek do AUC • AUC tím ověřuje identitu uživatele (SIM karty) – VLR (Visitor Location Register) • získá údaje od HLR/AUC • přidělí MS dočasné TMSI – Temporary Mobile Subsrcriber Identity • pod TMSI jej eviduje po dobu pobytu MS v dosahu VLR/MSC