pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

architektura GSM sítě - registry • HLR (Home Location Register ) • "domovský lokační registr" – obsahuje informace o uživatelích sítě GSM • včetně rozsahu aktivovaných  služeb – dále informace o tom, kde se mobil nachází • ve které buňce (BSC a BTS) – každý účastník je registrován vždy jen v jednom HLR !!! • AuC (Authentication Center) – slouží k identifikaci uživatelů • součást HLR, slouží jeho potřebám – HLR (a AUC) může být sdílen více ústřednami • EIR (Equipment Identity Register) – obsahuje údaje o odcizených a neoprávněně používaných mobilech • blacklist, whitelist, greylist – spolupracuje s AUC při ověřování identity aoprávněnosti mobilů ke komunikaci • VLR (Visitor Location Register) • "návštěvnický lokační registr" – obvykle  1x  pro každou ústřednu MSC – obsahuje údaje o všech uživatelích, kteří jsou právě v dosahu dané ústředny MSC • včetně údajů o návštěvnících v rámci roamingu – jde o jakousi "cache" pro údaje z HLR • dočasné uchování údajů z HLR • GSM síť dále musí mít: – OMC: Operation and Maintenance Center – NMC: Network Management Center – ADC: Administrative center