pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

GSM • pracuje s frekvenčními kanály o šířce 200 kHz – které dělí na 8 časových slotů (timeslot-ů) • využívá princip FDD – tj. vyžaduje párové pásmo • stejný rozsah frekvencí pro oba směry komunikace • v ČR je využíváno (2016): – pásmo 900 MHz: • 880-915 MHz pro uplink – celkem 35 MHz, využít lze 34,8 MHz • k dispozici je 174 kanálů á 200 kHz •přiděleny jsou všechny !! • 925 až 960 MHz do downlink – dtto (jde o párové pásmo) – jednotliví operátoři mají přidělen určitý – nejde ale o souvislé úseky • O2: 2 x 62 kanálů (2x 12,4 MHz), 13297 sektorů • T-M: 2 x 62 kanálů (2x 12,4 MHz), 12594 sekt. • VF: 2 x 50 kanálů (2x 10 MHz), 10969 sektorů – pásmo 1800 MHz: • 1710-1785 MHz pro uplink – celkem 75 MHz, využít lze 74,8 MHz • k dispozici je 374 kanálů á 200 kHz •přiděleno je 295 kanálů (59 MHz) •zbývá volných 15,8 MHz • 1805-1880 MHz pro downlink – dtto (párové pásmo) • O2: 2x 85 kanálů (2x 17 MHz) • T-M: 2x 100 kanálů (2x 20 MHz) • VF: 2x  110 kanálů (2x 22 MHz)