pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

VDSL (G.993.1) • VDSL: Very-high-data-rate DSL – spíše jiná vývojová větev asymetrického xDSL (než je ADSL), • se zaměřením na vysoké rychlosti – byť na velmi krátké vzdálenosti • od cca 1,5 km dosahuje VDSL stejných výsledků, jako ADSL – neboli: na větší vzdálenosti VDSL nepřináší žádné zrychlení • důsledek: VDSL je určeno/má smysl jen pro velmi krátké místní smyčky, nebo pro nasazení na „posledních úsecích“ místních smyček • nikoli na celé místní smyčky