pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

ADSL (G.dmt) • nejstarší varianta ADSL (z roku 1999) – vycházela z (ITU-T G.992.1) Annex A („ADSL over POTS“)  • tj. nadhovorové pásmo začínalo od 25 kHz, končilo na 1.1 MHz – maximální přenosové rychlosti: 8 Mbit/s downstream, 1,5 Mbit/s upstream • v praxi spíše nižší – v závislosti na délce (vzdálenosti od DSLAMu) a kvalitě místní smyčky – modulace: DMT (Discret Multi-Tone) • rozděluje celé pásmo (0 – 1,1 MHz) na 255 dílčích pásem (subkanálů) – o šířce 4,3125 kHz, částečně se překrývají – upstream využívá  25 subkanálů  (7-31), downstream  224 subkanálů  (32-255) • každý dílčí kanál (subkanál) je modulován samostatně – ale v závislosti na podmínkách (na rušení a kvalitě linky, resp.  odstupu signál/šum) • proto jsou dosahované rychlosti (obvykle) nižší a závislé na podmínkách