pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

ADSL: asymetrické DSL • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – nejstarší varianta xDSL, první verze (G.dmt) již z roku 1998/9 – je asymetrická: • v tom smyslu, že vytváří datový okruh s různými rychlostmi v obou směrech – s vyšší rychlostí směrem ke koncovému uživateli (downstream) – s nižší rychlosti směrem od koncovému uživatele (upstream) • obvyklý poměr rychlostí (daný samotnou technologií) - je 10:1 – využívá pouze nadhovorové pásmo • které si rozděluje (na principu frekvenčního multiplexu) na 2 části: – nižší frekvence: pro upstream – vyšší frekvence: pro downstream • konkrétní hodnoty (rozsahy) frekvencí se liší podle verze/varianty ADSL