pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

FTTx: P2P vs. P2MP • optické přístupové sítě (FTTx) mohou mít  dvě různé topologie: • P2P (Point to Point) – spojení mezi OLT a (více) ONU/ONT má charakter 2-bodového spojení – má vyhrazený charakter • každý koncový bod (přípojka/zákazník) má vyhrazenou přenosovou kapacitu – má větší potenciál • díky vyhrazenému charakteru může dosahovat vyšších rychlostí • využití (přenos dat oběma směry) je snazší – ale je dražší (více nákladná) !!!!! • P2MP (Point to MultiPoint) – spojení mezi OLT a (více) ONU/ONT má charakter vícebodového spoje – má sdílený charakter • všechny koncové body (ONU/ONT) společně sdílí jednu přenosovou kapacitu – potenciál využití je menší • kvůli sdílené kapacitě • vyžaduje řízení přístupu (pro zpětný kanál) – ale je levnější (méně nákladná) !!!!