pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

rodina xDSL technologií • připomenutí: – xDSL (Digital Subscriber Line) je celá rodina technologií, které se snaží využít přenosový potenciál místních smyček pro (co nejrychlejší) přenos dat • řeší jen přenos po místní smyčce, neřeší „další části přenosové cesty“ – data nemohou být vedena skrz telefonní síť, protože ta na to nemá kapacitu • musí být „odbočena“ do vhodně dimenzované datové sítě …. – konkrétní varianty xDSL technologií: • ADSL (Asymmetric DSL) : „základní“ asymetrická varianta, vznikla jako první • VDSL (Very-high-bit-rate DSL): „vyspělejší“ asymetrická varianta – využívá (širší) nadhovorové pásmo, dosahuje vyšších rychlostí • SHDSL (High-bit-rate DSL): „základní“ symetrická varianta – využívá hovorové i nadhovorové pásmo • SHDSL (High-bit-rate DSL): rychlejší symetrická varianta (oproti HDSL) • ………….