pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

FTTx: optické přístupové sítě • připomenutí – snažíme se dosáhnout s optikou co možná nejdále, s co nejnižšími náklady • a pouze zbývající (koncový, co možná nejmenší) úsek řešit „jinak“ – tím, co je k dispozici • neboli: budujeme optické přístupové sítě – obecné označení: FTTx (Fiber to the x) • kde x nabývá různých hodnot podle toho, kam až dosáhne optika (a co se řeší „jinak“) • existuje řada variant – liší se tím, kam až sahá optika                      a co je řešeno „jinak“   – optika až do domu • FTTH: Fiber to the Home – optika až k domu • FTTB: Fiber to the Building/Basement – optika před dům • FTTC: Fiber to the Curb/Closet/Cabinet • FTTN: Fiber to the Neighbourhood