pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

jak vyrovnat zkrácení dosahu? • shrnutí: – přenos dat po místních smyčkách (metalických účastnických vedeních) lze zrychlovat • ale jen omezeně, a na stále kratší vzdálenosti • přitom – požadavky  na kapacitu (rychlost) koncových přípojek stále rostou • jde o problém přístupových sítí • skutečným řešením je až optika – její přenosový potenciál je obrovský • dnes je využívaný jen z malé části, má velké rezervy • záměr: dostat se s optikou „co možná nejdále“ • možnosti: – „pouze optika“ • celá přípojka je realizována optikou – největší kapacita, ale také nejvyšší náklady – kombinace „optika + něco jiného“ • co největší vzdálenost se překlene pomocí optiky • pouze co nejmenší „zbytek“ se překlene „jinak“ – nemusí nutně jít o xDSL na místních smyčkách!