pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

xDSL vectoring • je technika, minimalizující dopady přeslechů – snaží se zcela vyrušit efekt přeslechů • a tím umožnit xDSL technologiím dosahovat jejich maximálních rychlostí – jako kdyby byly nasazeny na samostatných místních smyčkách (bez souběhu s jinými ….) • princip fungování vectoring-u: – jednotlivé místní smyčky (páry kroucené dvoulinky) nejsou modulovány samostatně • nezávisle na ostatních smyčkách/párech – místo toho jsou celé skupiny (svazky, páry v kabelu) modulovány společně !!! • takovým způsobem, aby se jejich vzájemné přeslechy vyrušily – downstream: efekt, který bude přeslech mít, a je v rámci modulace dopředu „odečten“ • důsledek: přeslech se následně při přenosu „přičítá“, a díky předchozímu „odečtu“ je na straně příjmu fakticky vyrušen !!! – upstream: postup je obrácený – přeslech se při přenosu nejprve „přičte“, a teprve následně (při příjmu, v DSLAM-u) je zase „odečten“ • zjednodušená představa  pro downstream (pro 2 smyčky/páry kroucené dvoulinky)