pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

další problém: přeslechy • dosahování vyšších rychlostí přenosu brání: – délka smyčky • ve skutečnosti jde hlavně o útlum, které je závislý jak na délce smyčky, tak  i na frekvenci přenášeného signálu  (s frekvencí rychle roste) – přeslechy mezi smyčkami • jednotlivé smyčky (páry kroucené dvoulinky) nejsou obvykle vedeny samostatně, ale tvoří součást kabelu – ve kterém je souběžně vedeno více smyček • podstata přeslechu – přenos signálu po jednom páru ovlivňuje i přenos signálu po jiných párech – přeslechy lze dělit na: • přeslechy na blízkém konci (NEXT, Near-End-Crosstalk) – vzájemné působení párů na stejném konci kabelu • v důsledku kapacitní a induktivní vazby mezi nimi • přeslechy na vzdáleném konci (FEXT, Far-End-Crosstalk) – vzájemné působení párů na opačných koncích kabelu • v důsledku jejich souběžného vedení • efekt antény