pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

struktura (pevné) přístupové sítě • (pevná) přístupová síť O2 Czech Republic – budoval ještě SPT / SPT Telecom / Český Telecom, rozvoj hlavně v 90. letech min.  stol. – má cca 8 milionů místních smyček (metalických účastnických vedení) • z nich jsou aktivně využíváno cca 2 miliony • místní smyčky mají úseky, propojené v rozvaděčích: – HR: hlavní rozvod/rozvaděč: přímo na ústředně (celkem 2 857) – TR: traťový rozvaděč: 2 329 – SR: síťový rozvaděč: 47 234 – ÚR: účastnický rozvaděč: 717 168 • terminologie ještě není ustálená: – viz uliční rozvaděč, místní rozvaděč, …