pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

problém s délkou místních smyček • připomenutí: – zvyšování rychlostí u xDSL technologií se týká jen nejkratších místních smyček • největší zrychlení je u smyček do 300 metrů – který je v praxi jen málo • princip možného řešení: – nenasazovat xDSL na celou místní smyčku, ale jen na její „koncový úsek“ • který již může být dostatečně krátký (do 300 metrů či kratší) – neboli: • umístit DSLAM co nejblíže koncovému bodu • napojit DSLAM  na datovou síť „nějak jinak“ – například pomocí optiky • viz dále, sítě PON • souvislost: – místní smyčky nejsou „homogenní“ • ale jsou složeny z dílčích úseků – které jsou vzájemně propojeny • v tzv. rozvaděčích