pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

co nabízí služba POTS? • POTS (Plain Old Telephone Service) – analogové rozhraní • přenos (analogových) signálů v rozsahu 300 až 3400 Hz – tzv.  hovorové pásmo • přenos je plně duplexní – tj. v obou směrech současně – signalizaci „v pásmu“ (in-band) • pomocí pulzní volby – nově i pomocí tónové volby • připomenutí: – omezení frekvenčního rozsahu na 300 až 3400 Hz je umělé • aby stačilo na srozumitelnost hovoru – lidský sluch dokáže pracovat s mnohem širších rozsahem frekvencí (např. 20 – 20 000 Hz) – možnost přenosu dat (pomocí telefonních modemů): • max. rychlost je 33,6 kbit/s – modemy dle standardu V.34