pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

“nahé“ a „oblečené“ xDSL • připomenutí: – přenosové pásmo místních smyček je rozděleno na hovorové a nadhovorové pásmo • obě pásma mohou  být (a bývají) využívána souběžně, nezávisle na sobě – hovorové pásmo: pro poskytování hlasových (telefonní) služeb – nadhovorové pásmo: pro poskytování datových služeb (připojení k Internetu, IPTV, …..) pomocí xDSL • obě služby mohou být poskytovány různými poskytovateli • „nahé“ xDSL (naked xDSL) – zákazník využívá pouze datové služby • nikoli již hlasové služby, poskytované v hovorovém pásmu • datové služby jsou obvykle poskytovány jen vnadhovorovém pásmu – zatímco hovorové zůstává nevyužito – cena za „nahé“ datové služby bývá vyšší než cena za stejné služby v souběhu s hlasovými službami • protože musí (samy) pokrýt náklady na (celou) • „oblečené“ xDSL – zákazník využívá (a platí) • hlasové služby (v hovorovém pásmu) • datové služby (v nadhovorovém pásmu)