pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

skutečné nasazení xDSL technologií • představa skutečného řešení: – místní smyčky jsou „svedeny“ z okolí ústředny (tzv. atrakční oblasti) na vstup hlavního rozvaděče (který funguje jako propojovací pole) • místní smyčky uživatelů, kteří mají jen telefonní službu, „pokračují“ z hlavního rozvaděče přímo do telefonní ústředny • místní smyčky uživatelů, kteří mají zřízeno xDSL, „pokračují“ do splitteru, kde jsou „rozbočeny“ a pokračují do DSLAMu (nadhovorové pásmo) a do ústředny (hovorové pásmo)