pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

princip xDSL technologií • DSL: Digital Subscriber Line – obecně: řešení, které „nad“ místní smyčkou vytváří plně duplexní digitální přenosový okruh • jde o celou skupinu různých technologií • xDSL – obecný pojem, reprezentující celou rodinu technologií (na principu DSL) – liší se (mimo jiné): • v dosahovaných rychlostem • zda jsou symetrické/asymetrické – zda poskytují stejné rychlosti přenosu v obou směrech (symetrické) nebo nikoli (asymetr.) • zda využívají pouze nadhovorové pásmo (a v jakém rozsahu) – nebo zda dokáží využít (současně) i hovorové pásmo – příklady: • ADSL (Asymmetric DSL): asymetrická varianta, využívá nadhovorové pásmo • VDSL (Very-high-bit-rate DSL): asymetrická varianta, využívá (širší) nadhovorové pásmo – ale dokáže využít i hovorové pásmo • SDSL (Symmetric DSL): symetrická varianta, využívá hovorové i nadhovorové pásmo • HDSL (High-bit-rate DSL): rychlejší symetrická varianta (oproti SDSL) • ……