pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

využití potenciálu místních smyček • záměr: využít nadhovorové pásmo pro přenos dat – zatímco hovorové pásmo může být nadále (souběžně) využíváno pro poskytování hlasových služeb • analogových (POTS) nebo digitálních (ISDN) • technické provedení • je zapotřebí „oddělit od sebe“ hovorové a nadhovorové pásmo • na principu frekvenčního multiplexu – pomocí dvou pásmových propustí: • spodní pásmová propusť: propouští pouze frekvence z hovorového pásma • horní pásmová propusť: propouští pouze frekvence z nadhovorového pásma – obě pásmové propusti jsou nejčastěji provedeny jako jeden celek – tzv. splitter • na oba konce místní smyčky nasadit vhodné modemy, využívající nadhovorové pásmo • které vytvoří požadovaný přenosový okruh