pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

hovorové a nadhovorové pásmo • přenosové pásmo místních smyček lze rozdělit na: – hovorové pásmo • slouží k přenosu hovorů v analogové formě (POTS) nebo v digitální formě (ISDN) – nadhovorové pásmo • obecně: vyšší frekvence (nad hovorovým pásmem), dají se využít k přenosu dat • výhoda: – obě pásma mohou být využívána souběžně (nezávisle na sobě) • hovorové k poskytování hlasových služeb, nadhovorové k poskytování datových služeb – dokonce může jít o služby jiných poskytovatelů !! • v praxi: – hranice mezi hovorovým a nadhovorovým pásmem není vždy stejná • může se lišit podle toho, zda hovorové pásmo využívá PSTN/POTS  nebo ISDN