pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

veřejná (pevná) telefonní síť • začala vznikat ještě na konci 19. století – první patent na telefon (Alexander Graham Bell): 1876 • vzniká jako: – veřejná (public) – analogová • na digitální technologie bylo příliš brzy – komutovaná (switched) • komutace = fyzické přepojování okruhů (galvanické propojení jednotlivých úseků) – zpočátku: „ručně“ – spojovatelky na ústřednách – později: pomocí kontaktních relé • ještě později: pomocí  elektronických obvodů • důsledek: jde o síť fungující na principu přepojování okruhů !!!! • anglicky: PSTN (Public Switched Telephone Network) – česky: VTS (veřejná telefonní síť) • ale to je širší pojem, zahrnuje i mobilní sítě a sítě ISDN !!