pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

síť ISDN • ISDN = Integrated Services Digital Network – doslova: digitální síť s integrovanými službami • původní představa: – když bude celá síť digitální, přidáme k ní další služby ……. • služby spojené s telefonováním – CLIP (informace o čísle volajícího), průběžné zobrazování údajů o tarifikaci, bohatší předvolby,  přesměrování hovorů, …. • datové služby – možnost přenosu dat (rychlostmi N x 64 kbit/s) • informační služby – …. • skutečnost: – hlasové služby (telefonování)  jsou „o něco lepší“ než u POTS/PSTN • nabízí velmi podobný komfort, jaký je běžný v mobilních sítích – CLIP, předvolby, přesměrování, tarifikace atd. • vyžadují použití digitálních (ISDN) telefonů, nebo speciálních adaptérů pro analogové telefony – datové služby fungují na principu přepojování okruhů • poskytují plně duplexní okruhy s rychlostí 64 kbit/s (okruhy B, od „Bearer“, doslova: nosné) – použití datového okruhu je zpoplatněno stejně, jako vedení hovoru (podle délky)