pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

dial-up (vytáčené připojení) • přenos dat přes (pevnou) tel. síť lze využít i pro připojování k Internetu – jde o tzv. vytáčené (též: komutované) připojení, anglicky: dial-up • kvůli tomu, že je nutné vytočit určité číslo, na kterém je zapojen „přístupový“ modem – ve skutečnosti je na toto číslo připojeno více (serverových) modemů • aby se mohlo dovolat a připojit více uživatelů současně – data jsou přenášena (v analogové podobě) skrze telefonní síť, stejně jako běžný hovor • „dial-up“ hovor může být zpoplatněn jako běžný (hlasový) hovor – nebo jinak, pokud uživatel využívá speciální tarif pro dial-up • dial-up hovor spotřebovává kapacitu telefonní sítě (po celou dobu připojení) – síť je dimenzována na určitý počet (souběžně vedených a spíše krátkých) hlasových hovorů • nikoli na velký počet (spíše velmi dlouhých) „dial-up“ hovorů / připojení k Internetu – standardy V.90 a V.92 byly vyvinuty právě pro potřeby dial-upu • aby bylo dosahováno co nejvyšších přenosových rychlostí – „proti“ plně digitálním ústřednám